بله، بستگان درجه یک مانند خواهر و برادر و نزدیک مانند خاله عمو دایی و غیره در صورت داشتن اقامت دائم به شما امتیاز می دهد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :