خیر، در بازه های زمانی خاصی از سال ظرفیت اعلام می گردد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :