بله، در صورت تغییر در اطلاعات شخصی مانند ازدواج یا بچه دار شدن،تحصیل ، سابقه کار و غیره متقاضی باید پروفایل خود را بروز رسانی کند.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :