خیر، می توان با هررشته ای در برنامه اکسپرس اینتری ثبت نام کرد اما برای اینکه واجد شرایط باشید باید سابقه کار مرتبط با رشته داشته باشید.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :