امتیازبندی بر اساس سن،تحصیلات،سابقه کار و مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه محاسبه می شود

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :