بایستی سایت رسمی برنامه استانی را مرتباً چک نمود تا از اعلام ظرفیت جدید باخبر شد.

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید :